Yang Ce Can 楊枝讚


2019-01-22 08:18:57
楊枝淨水 遍灑三千

YANG CE CING SUI  PHIEN SHA SAN CHIEN

 

性空八德 利人天

SING KHUNG PA  TE LI REN THIEN

 

法界廣無邊

FA CIE KWANG WU PIEN

 

滅罪除愆  火焰化紅蓮

MIE CUI CHU CHIEN  HUO YEN HUA HUNG LIEN

 

南無清涼地菩薩摩訶薩 (三稱)

NA MO CHING LIANG TI PHU SA 'MO HE SA' (3x)
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com