Chi Fo Mieh Tsui Chen Yan 七佛灭罪真言


2017-09-23 02:24:05

离  婆 离 婆 帝 。 求 诃 求 诃 帝 。


LI PHO LI PHO TI 。 CHIU HO CHIU HO TI 。


陀 罗 尼 帝 。 尼 诃 啰 帝 。


THUO LO NI TI 。 NI HO LA TI 。


毗 黎 你 帝 。 摩 诃 伽 帝 。


PHI LI NI TI 。 MO HO CHIE TI 。


真 陵 干 帝 。 莎 婆 诃 。


CEN LING CHIEN TI 。 SA PHO HO 。
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com