Devadaha Vagga

MN 101 ) Di Devadaha( Devadaha )

Baca cerita ...

MN 102 ) Lima dan Tiga( Pañcattaya [Pañcāyatana] )

Baca cerita ...

MN 103 ) Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Aku?( Kinti )

Baca cerita ...

MN 104 ) Di Sāmagāma( Sāmagāma )

Baca cerita ...

MN 105 ) Kepada Sunakkhatta( Sunakkhatta )

Baca cerita ...

MN 106 ) Jalan menuju Ketanpa-gangguan( Āneñjasappāya )

Baca cerita ...

MN 107 ) Kepada Gaṇaka Moggallāna( Gaṇakamoggallāna )

Baca cerita ...

MN 108 ) Kepada Gopaka Moggallāna( Gopakamoggallāna )

Baca cerita ...

MN 109 ) Khotbah Panjang di Malam Purnama( Mahāpuṇṇama )

Baca cerita ...

MN 110 ) Khotbah Pendek di Malam Purnama( Cūḷapuṇṇama )

Baca cerita ...