Tatiya Gamana Vagga

SN 24.45 ) Angin( Vāta )

Baca cerita ...

SN 24.46-70 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Etaṃ mama )

Baca cerita ...

SN 24.47 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( So attā )

Baca cerita ...

SN 24.48 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( No ca me siyā )

Baca cerita ...

SN 24.49 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Natthi dinna )

Baca cerita ...

SN 24.50 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Karato )

Baca cerita ...

SN 24.51 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Natthi hetu )

Baca cerita ...

SN 24.52 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Mahādiṭṭhi )

Baca cerita ...

SN 24.53 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Sassataloka )

Baca cerita ...

SN 24.54 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Asassataloka )

Baca cerita ...

SN 24.55 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Antavāloka )

Baca cerita ...

SN 24.56 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Anantavāloka )

Baca cerita ...

SN 24.57 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Taṃ jivaṃ taṃ sarira )

Baca cerita ...

SN 24.58 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Aññaṃ jīvaṃ aññaṃ sarīra )

Baca cerita ...

SN 24.59 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Hoti tathāgata )

Baca cerita ...

SN 24.60 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Na hoti tathāgata )

Baca cerita ...

SN 24.61 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Hoti ca na ca hoti tathāgata )

Baca cerita ...

SN 24.62 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Neva hoti na nahoti tathāgata )

Baca cerita ...

SN 24.63 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Rūpī attā )

Baca cerita ...

SN 24.64 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Arūpī attā )

Baca cerita ...

SN 24.65 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Rūpīva arūpīva attā )

Baca cerita ...

SN 24.66 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Neva rūpī nārūpī attā )

Baca cerita ...

SN 24.67 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Ekantasukhī attā )

Baca cerita ...

SN 24.68 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Ekantadukkhī attā )

Baca cerita ...

SN 24.69 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Sukhadukkhī attā )

Baca cerita ...

SN 24.70 ) Ini Milikku, dan seterusnya.( Adukkhamasukhī attā )

Baca cerita ...